Monday, 23 May 2022

โครงสร้างบริหารงาน

บุคลากรคณะวิศวฯ

ประวัติคณะฯ

พันธกิจ วิสัยทัศน์

ติดต่อสำนักงานคณะ

  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
    รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์Read more
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลRead more
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการRead more
  • รับสมัคร โท-เอก เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

ตัวนับสถิติ

7700264
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
296
1538
1834
7691332
22087
28053
7700264
Your IP: 172.16.1.2
2022-05-23 04:34

ประชาสัมพันธ์ข่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

  • โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร
  • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้ายคณะฯ"
  • กิจกรรม เสวนา "Exclusive Talk"

>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>

รวมจำนวนผู้สมัครเรียน

   อัพเดตวันที่ 17  พฤษภาคม 2565

ที่

 สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

 

รวม    

             

 โครงการ

จัดการศึกษาพิเศษ                

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ   

(เสาร-อาทิตย์)

โควตา
รอบ 1
โควตา
รอบ 2
สอบตรง รอบ 1   รอบ2 รอบ 1 รอบ 2
คณะวิศวฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วศ.บ.
1 วิศวกรรมการผลิต - -  1 3 5       9
2 วิศวกรรมเครื่องกล - - 22 24 22       70
3 วิศวกรรมกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม - -  2 3 4      
4 วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ  -  -  1 3       4
5 วิศวกรรมไฟฟ้า - - 17 59 31   4 5 116
6 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ - -  0 2  2       4
7 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - -  2 1       4
วิศวกรรมอุตสาหการ - - 10 17 3       30
คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ วท.บ.
1 สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์และระบบสารสนเทศ - - - 7         7
2 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
       แขนงเทคโนโลยีโลจิสติกส์          2       2              4
แขนงเทคโนโลยีดิจิทัล                  
แขนงเทคโนโลยีคลีนรูม              1            1
แขนงการจัดการธุรกิจวิศวกรรม       6  1       7
แขนงเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า      1       2          3
แขนงเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล      2      2     5         9
      59 127 82   4 5 277


 จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565    
 สาขาวิชาประเภทที่สมัคร   ภาคปกติ    ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)    รวม  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ป.โท    
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง   5 5
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก2)   3 3
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ข )   2 2
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (แผน ก2)      
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (แผน ข)      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต ป.เอก      
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง   1  1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แบบ 1.1)      
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แบบ 2.1)   3 3
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  (แบบ 2.1)   1 1
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  (แบบ 2.2)       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)      
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.)      
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร  1    1
รวม  1  15  16

เมนูท้าย

Copyright © 2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.